Cây Hoa Đèn Led

Cây Hoa Đèn Led

Cây Hoa Đèn Led

Cây Hoa Đèn Led

Cây Hoa Đèn Led
Cây Hoa Đèn Led
1

Đèn thả trang trí hình trụ

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF268Đ

MS: TF268Đ
Giá: 710.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF268T

MS: TF268T
Giá: 710.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF267Đ

MS: TF267Đ
Giá: 510.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF267T

MS: TF267T
Giá: 510.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266Đ

MS: TF266Đ
Giá: 555.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF266T

MS: TF266T
Giá: 555.000VNĐ
Size: Ø40 x H600

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF265Đ

MS: TF265Đ
Giá: 410.000VNĐ
Size: Ø40 x H300

Đèn thả trang trí hình trụ tròn TF265T

MS: TF265T
Giá: 410.000VNĐ
Size: Ø40 x H300
2

Đèn quạt trần

Đèn quạt trần NQ 008

MS: NQ 008
Giá: 4.296.000VNĐ
Size: Ø450 x H550, cánh 900

Đèn quạt trần NQ 8063

MS: NQ 8063
Giá: 3.498.000VNĐ
Size: Ø500 x H550, cánh 800

Đèn quạt trần NQ 8081

MS: NQ 8081
Giá: 3.498.000VNĐ
Size: Ø500 x H550, cánh 800

Đèn quạt trần NQ 5108

MS: NQ 5108
Giá: 2.652.000VNĐ
Size: Ø1000 x H700, 5 cánh

Đèn quạt trần NQ 50930

MS: NQ 50930
Giá: 3.336.000VNĐ
Size: Ø1250 x H650, 5 cánh

Đèn quạt trần NQ 50906B

MS: NQ 50906B
Giá: 2.736.000VNĐ
Size: Ø1000 x H600, 5 cánh

Đèn quạt trần NQ 50906A

MS: NQ 50906A
Giá: 3.114.000VNĐ
Size: Ø1200 x H700, 5 cánh

Đèn quạt trần NQ 50907

MS: NQ 50907
Giá: 3.762.000VNĐ
Size: Ø1250 x H750, 5 cánh
3

Đèn Trụ Cổng

Đèn Trụ Cổng NVT956 L300

MS:
Giá: Liên hệ
Size:

Đèn Trụ Cổng NVT956 L250

MS: NVT956
Giá: 432.000VNĐ
Size: L250 x H340

Đèn Trụ Cổng NVT956 L200

MS: NVT956
Giá: 302.000VNĐ
Size: L200 x H300

Đèn Trụ Cổng NVT956 L140

MS: NVT956
Giá: 234.000VNĐ
Size: L140 x H190

Đèn Trụ Cổng NVT255A Ø140

MS: NVT255A
Giá: 312.000VNĐ
Size: Ø140 x H320

Đèn Trụ Cổng NV254B Ø140

MS: NV254B
Giá: 294.000VNĐ
Size: Ø140 x H320

Đèn Trụ Cổng NVT254A Ø140

MS: NVT254A
Giá: 312.000VNĐ
Size: Ø140 x H320

Đèn Trụ Cổng NV320 Ø160

MS: NV320
Giá: 618.000VNĐ
Size: Ø160 x H350
4

Đèn Thả Bóng Edison

Đèn Chùm Pháo Hoa

MS: KSLVD 136-20
Giá: 1.011.000VNĐ
Size: 650 x 700 x 20 đui

Đèn Chùm Pháo Hoa

MS: KSLVD 136-18
Giá: 827.000VNĐ
Size: 650 x350 x 18 đui

Đèn Chùm Chân Nhện

MS: KSLVD 131
Giá: 842.000VNĐ
Size: 500mm x 700mm x 12 đui

Đèn Thả Chân Nhện 14 Đui

MS: KSLVD 024-14
Giá: 785.000VNĐ
Size:

Đèn Thả Chân Nhện 12 Đuôi

MS: KSLVD 024-12
Giá: 585.000VNĐ
Size: 12 đuôi

Đèn Thả Chân Nhện 10 Đuôi

MS: KSLVD 024-10
Giá: 488.000VNĐ
Size: 10 đuôi

Đèn Thả Chân Nhện 8 Đuôi

MS: KSLVD 024-8
Giá: 390.000VNĐ
Size: 8 đuôi đèn

Đèn Thả Chân Nhện 6 Đuôi

MS: KSLVD 024-6
Giá: 312.000VNĐ
Size: 6 đuôi đèn
5

Đèn Thả Dây Thừng,Đèn Thả Quày Bar, Đèn Thả Bàn Ăn

Đèn Thả Dây Thừng LVD081

MS: KSLVD 081
Giá: 470.000VNĐ
Size:

Đèn Thả Dây Thừng LV082

MS: KSLVD 082
Giá: 470.000VNĐ
Size: D350 x H200

Đèn Thả Dây Thừng LVD083

MS: KSLVD 083
Giá: 1.521.000VNĐ
Size: D400 x H400
Mới

Đèn Thả Dây Thừng ( Đèn Chùm Chữ Nhật)

MS: KSLVD 153
Giá: 3.171.000VNĐ
Size: L1000 x W400mm, E14 *10
Mới

Đèn Thả Dây Thừng( Đèn Chùm) LVD152

MS: KSLVD 152
Giá: 3.128.000VNĐ
Size: D720 x H200, E14*6, Chao Vải

Đèn Thả Dây Thừng( Đèn Chùm) LVD151

MS: KSLVD 151
Giá: 3.769.000VNĐ
Size: D700 x H1400mm, E14 x9

Đèn Thả Dây Thừng Lốp Xe LVD150

MS: KSLVD 150
Giá: 2.387.000VNĐ
Size: D550mm, E27*5 bóng

Đèn Thả Dây Thừng LVD154

MS: KSLVD 154
Giá: 1.713.000VNĐ
Size: D750 x 750mm
Mới
6

Chao Đèn Thả Edison,đèn thả bàn ăn, đèn thả quày bar

Đèn Thả Hạt Dẻ LVD207

MS: KSLVD 207
Giá: 478.000VNĐ
Size:

Chao Đèn Thả Edison ( Chao Giọt Nước)LVD201

MS: KSLVD 201
Giá: 227.000VNĐ
Size: D320 x H250 x L1100mm

Chao Đèn Thả Edison (Giọt Nước)LVD201

MS: KSLVD 201
Giá: 227.000VNĐ
Size: D320 x L1100mm

Choá Đèn Thả Edison SS1000

MS: KSSS1000
Giá: 270.000VNĐ
Size: D230 x H250 x L1100mm

Chao Đèn Thả Edison LVD077

MS: KSLVD 077
Giá: 390.000VNĐ
Size: D260 x H210 x L1100mm

Chao Đèn Thả Edison LVD071

MS: KSLVD 071
Giá: 281.000VNĐ
Size: D320x H170 x L1100mm

Chao Đèn Thả Edison( Kiểu Chuông)

MS: KSLVD 070
Giá: 206.000VNĐ
Size: D290 x H260 x L1100mm

Chao Đèn Thả Edison( Mủ Cối) LVD069

MS: KSLVD 069
Giá: 386.000VNĐ
Size: D300 x H200x L1100mm
7

Đèn Led Rọi cây - Đèn cắm cỏ

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 24W Model Q

MS: KSEL-Q24
Giá: Liên hệ
Size: Ø230 x H 280mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 18W Model Q

MS: KSEL-Q18
Giá: Liên hệ
Size: Ø200 x H 280mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 12W Model Q

MS: KSEL-Q12
Giá: Liên hệ
Size: Ø180 x 230mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 9w Model Q

MS: KSEL-Q9
Giá: Liên hệ
Size: Ø150 x H 190mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 6W model Q

MS: KSEL-Q6
Giá: Liên hệ
Size: Ø120 x H 170mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 18W Model N

MS: KSEL-N18
Giá: Liên hệ
Size: Ø160 x 95x 160mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 12W Model N

MS: KSEL-N12
Giá: Liên hệ
Size: Ø146 x 95 x 160mm

Đèn LED Rọi Ngoài Trời 6W Model N

MS: KSEL-N6
Giá: Liên hệ
Size: Ø128 x 79x 157mm
8

Đèn pha led hạt

Đèn Pha LED 36W Model B

MS: KSEL-B36
Giá: Liên hệ
Size:

Đèn Pha LED 24W Model B

MS: KSEL-B24
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 290 x 19mm

Đèn Pha LED 16W Model B

MS: KSEL-B16
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 290 x 49mm

Đèn LED Pha 36W Model C

MS: KSEL-C36
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 185 x 130mm

Đèn LED Pha 24W Model C

MS: KSEL-C24
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 185 x 130mm

Đèn Pha LED 20W Model C

MS: KSEL-C20
Giá: Liên hệ
Size: L 225 x 185 x 130mm

Đèn Pha LED 12W Model C

MS: KSEL-C12
Giá: Liên hệ
Size: L 180 x 140 x 100mm

Đèn LED Pha 6W Model C

MS: KSEL-C6
Giá: Liên hệ
Size: L115 x 85 x 90mm
9

Đèn vách tường trong nhà

Đèn Vách Tường Ngoài Trời AK 6059/2

MS: AK 6059/2
Giá: 389.000VNĐ
Size: Ø65 x W120 x H200

Đèn Tường Kính NV2060B

MS: Đèn Tường Kính NV2060B
Giá: 341.000VNĐ
Size: H220 ,E27 x 1lamp

Đèn Tường Kính NV8076

MS: NV8076
Giá: 348.000VNĐ
Size: E27 x 1 Lamp

Đèn Tường Kính NV8070

MS: NV8070
Giá: 447.000VNĐ
Size: E27 x 2 Lamp

Đèn Tường Kính NV8067

MS: NV8067
Giá: 311.000VNĐ
Size: E27 x 2 Lamp

Đèn Tường Kính NV2060A

MS: NV2060A
Giá: 341.000VNĐ
Size: H160 x L270,E27 x 2 lamp

Đèn Tường Kính NV8054

MS: NV8054
Giá: 503.000VNĐ
Size: H300 ,E27 x 1lamp

Đèn Tường Kính NV9803

MS: NV9803
Giá: 569.000VNĐ
Size: E27 x 2 Lamp
10

Đèn Vách Tường Ngoài Trời

Đèn Vách Tường Ngoài Trời NVT 260

MS: NVT 260
Giá: 342.000VNĐ
Size: Ø150 x H560

Đèn Vách Tường Ngoài Trời NVT 261

MS: NVT 261
Giá: 342.000VNĐ
Size: Ø150 x H560

Đèn Vách Tường Ngoài Trời NVT 316

MS: NVT 316
Giá: 780.000VNĐ
Size: L170 x H580

Đèn Vách Tường Ngoài Trời NVT 315

MS: NVT 315
Giá: 660.000VNĐ
Size: L170 x H580

Đèn Vách Tường Ngoài Trời NVT 876

MS: NVT 876
Giá: 726.000VNĐ
Size: L230 x H460

Đèn Vách Tường Ngoài Trời NVT 994

MS: NVT 994
Giá: 390.000VNĐ
Size: L220 x H390

Đèn Vách Tường Ngoài Trời NVT 934

MS: NVT 934
Giá: 270.000VNĐ
Size: L220 x H340

Đèn Vách Tường Ngoài Trời NVT 274A

MS: NVT 274A
Giá: 864.000VNĐ
Size: Ø330 x H620
11

Đèn led nhà xưởng

Đèn Chống Cháy Nổ 50W

MS: KSDX50-CN
Giá: 812.000VNĐ
Size: ø236*125mm, 165*98*48mm

Đèn LED Nhà Xưởng 200W

MS: KSDX200-12
Giá: 2.870.000VNĐ
Size: L250*210*230mm, Lampshade 500mm

ĐÈN NHÀ XƯỞNG 150W

MS: KSDX150-12
Giá: Liên hệ
Size: L250*210*180mm, Lampshade 500m

ĐÈN NHÀ XƯỞNG 120W

MS: KSDX120-12
Giá: Liên hệ
Size: L250*210*140mm, Lampshade 500mm
Mới

Đèn Chống Cháy Nổ 100W

MS: KSDX100-CN
Giá: 1.512.000VNĐ
Size: ø295*150mm, 255*150*70mm

ĐÈN NHÀ XƯỞNG 100W

MS: KSDX100-11
Giá: Liên hệ
Size: 160XH*160mm, Lampshade 410mm
Mới

LED NHÀ XƯỞNG 70W

MS: KSDX70-11
Giá: Liên hệ
Size: 160XH*130mm, Lampshade 410mm

ĐÈN NHÀ XƯỞNG 50W

MS: KSDX50-11
Giá: Liên hệ
Size:
Mới
12

đèn pha led

Đèn Pha LED 500W

MS: KSDX500-1
Giá: 5.880.000VNĐ
Size: L670*335*200mm
Mới

Đèn LED Pha Tụ Quang 500W

MS: KSDX500-6
Giá: 6.020.000VNĐ
Size: L857*340*200mm
Mới

Đèn Pha LED Kính Lúp 70W

MS: KSDX80-5
Giá: 1.232.000VNĐ
Size: L360*260*135mm

Đèn Pha Led Tụ Quang 100W

MS: KSDX100-6
Giá: Liên hệ
Size: L335*285*95mm

Pha LED COB 200W

MS: JY-COB-FL01-200W
Giá: 2.400.000VNĐ
Size: L420 x 320 x 100mm

Pha LED COB 150W

MS: JY-COB-FL01-150W
Giá: 1.674.000VNĐ
Size: L420x 320 x 100mm

Pha LED COB 100W

MS: JY-COB-FL01-100W
Giá: 714.000VNĐ
Size: L345 x 280 x80mm

Pha LED COB 50W

MS: JY-COB-FL01-50W
Giá: 411.000VNĐ
Size: L285 x 275 x70mm
13

Đèn đường led

Đèn Đường LED D 200W

MS: KSDX200-7
Giá: 2.940.000VNĐ
Size: L980 x 285 x100mm

Đèn Đường LED D 150W

MS: KSDX150-7
Giá: 1.960.000VNĐ
Size: L810 x 260 x90mm

Đèn Đường LED D 100W

MS: KSDX100-7
Giá: 1.610.000VNĐ
Size: L680 x 235 x 110mm

Đèn Đường LED D 50W

MS: KSDX50-7
Giá: 945.000VNĐ
Size: L580 x 220 x 80mm

Đèn Đường LED 126W

MS: KSDX14C-126W
Giá: 3.500.000VNĐ
Size: L735 x 305 x 70mm

Đèn Đường LED 98W

MS: KSDX14C-98
Giá: 2.380.000VNĐ
Size: L610 x 305 x 70mm

ĐÈN ĐƯỜNG LED 84W

MS: KSDX14C-84W
Giá: 2.030.000VNĐ
Size: L550 x 305 x 70mm

ĐÈN ĐUÒNG LED 56W

MS: KSDX-14C
Giá: 1.190.000VNĐ
Size: L430x 305x70mm
14

Đèn led âm sàn, đèn âm nước

Đèn LED Âm Sàn 36W GRB

MS: KSEL-UA36-GRB
Giá: Liên hệ
Size: Ø320 x H95mm

Đèn LED Âm Sàn 24W GRB

MS: KSEL-UA24-GRB
Giá: Liên hệ
Size: Ø300 x H95mm

Đèn LED Âm Cầu Thang T 4W

MS: KSEL-4T
Giá: Liên hệ
Size: L200 x 80 x 59mm

Đèn LED Âm Cầu Thang V 3W

MS: KSEL-3V
Giá: Liên hệ
Size: L170 x 70 x 55mm

Đèn LED Âm Cầu Thang U 3W

MS: KSEL-3U
Giá: Liên hệ
Size: L170 x 70 x 55mm

Đèn LED Âm Cầu Thang X 3W

MS: KSEL-3X
Giá: Liên hệ
Size: L170 x 70 x 55mm

Đèn LED Âm Cầu Thang O'

MS: KSEL-1O'
Giá: Liên hệ
Size: Ø 55 x H83mm, Cut out 43mm

Đèn Led Âm Cầu Thang O

MS: KSEL-1 O
Giá: Liên hệ
Size: Ø 43 x H86mm
15

Đèn Led Tường

Led Washer Light F 36W

MS: KSEL-WSF36
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 76 x 68mm

Led Washer Light F 24W

MS: KSEL-WSF24
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 76 x 68mm

Led Washer Light F 18W

MS: KSEL-WSF18
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 76 x 68mm

Led Washer Light E 24W

MS: KSEL-WSE24
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 35 x 39mm

Led Washer Light E 18W

MS: KSEL-WSE18
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 35 x 39mm

Led Washer Light E 12W

MS: KSEL-WSE12
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 35 x 39mm

Led Washer Light B 24W

MS: KSEL-WSB24
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 47 x 47mm

Led Washer Light B 18W

MS: KSEL-WSB18
Giá: Liên hệ
Size: L100 x 47 x 47mm
16

Đèn led thanh ray, rọi ray

Đèn LED Thanh Ray 12W COB

MS: KSMD-68
Giá: 182.000VNĐ
Size:

Đèn LED Thanh Ray 7W COB

MS: KSMD-68
Giá: 112.000VNĐ
Size:

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 12W COB

MS: KSMD-68
Giá: 182.000VNĐ
Size:

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 3W COB

MS: KSMD-68
Giá: 98.000VNĐ
Size:

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 12W

MS:
Giá: 168.000VNĐ
Size: Ø90x70x220mm

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 7W

MS:
Giá: 112.000VNĐ
Size: ∅70 x 120 x 210mm

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 20W Siêu Sáng

MS: KSMD-002
Giá: 280.000VNĐ
Size:

Đèn LED Rọi Ray Ngồi 12W Siêu Sáng

MS: KSMD-002
Giá: 231.000VNĐ
Size: Ø70x90x160mm
17

đèn led âm trần

Đèn LED Ốp Nổi 24W Tròn

MS: KS-OPLR-24
Giá: 186.000VNĐ 310.000VNĐ
Size: Ø300 x H30mm

Đèn LED Ốp Nổi 18W Tròn

MS: KS-OPLR-18
Giá: 114.000VNĐ 190.000VNĐ
Size: Ø 225 x H30mm

Đèn LED Ốp Nổi 12W Tròn

MS: KS-OPLR-12
Giá: 96.000VNĐ 160.000VNĐ
Size: Ø 172 x H30mm

Đèn LED Ốp Nổi 6W Tròn

MS: KS-OPLR-6
Giá: 80.000VNĐ 100.000VNĐ
Size: Ø120 x H30 mm

Đèn LED Ốp Nổi 24w

MS: KS-OPLS-24
Giá: 198.000VNĐ
Size: Ø 300 x 300 x 30 mm

Đèn LED Ốp Nổi 18W Vuông

MS: KS-OPLS-18
Giá: 120.000VNĐ 200.000VNĐ
Size: Ø 220 x 220 x 30 mm

Đèn LED Ốp Nổi 12W Vuông

MS: KS-N12
Giá: 136.000VNĐ 170.000VNĐ
Size: ø170 x 170 x30mm

Đèn LED Ốp Nổi 6W Vuông

MS: KS-OPLS-6
Giá: 800.000VNĐ 1.000.000VNĐ
Size: Ø120 x120 x 38mm
18

Cây Hoa Đèn Led

ĐÈN CÂY HOA ĐÀO 2304 LED

MS: KS YHS A015
Giá: Liên hệ
Size: Cao 3m , tán rộng 2.5m

Cây Đào Thân Tuyết 768

MS: KS-TADA001
Giá: 3.300.000VNĐ
Size: Cao 1.8m, tán rộng 0.8m
Mới

Đèn Cây Lá Phong 5m Xanh lá

MS: KS-LP4464
Giá: 15.300.000VNĐ
Size: Cao 5m tán rộng 2m
Mới

Đèn LED Cây Lá Phong 5m Xanh Dương

MS: KS-LP4464
Giá: 15.300.000VNĐ
Size: Cao 5m tán rộng 2m
Mới

Đèn LED Cây Lá Phong 3m Tím

MS: KS-LP2304
Giá: 8.100.000VNĐ
Size: Cao 3m, tán rộng 1.5m
Mới

Đèn Cây Lá Phong 3m Xanh Dương

MS: KS-LP2304
Giá: 8.100.000VNĐ
Size: Cao 3m, tán rộng 1.5m
Mới

Đèn Led Cây Lá Phong 3m Trắng

MS: KS-LP2304
Giá: 8.100.000VNĐ
Size: Cao 3m, tán rộng 1.5m
Mới

Đèn Led Cây Lá Phong 3m Hồng

MS: KS-LP2304
Giá: 8.100.000VNĐ
Size: Cao 3m, tán rộng 1.5m
Mới
19

Đèn Led Gắn Tường

20

Đèn led dây

Đèn LED Dây Bi Pha Lê Hồng

MS: KS-SS001
Giá: 160.000VNĐ
Size: 10m,96 LED, AC 220V

Đèn LED Dây Noel Nháy

MS: NOEL - 001
Giá: 12.000VNĐ
Size: 5m,70 LED, Nháy

Đèn LED Dây Hoa Đào

MS: KS-YHC 001
Giá: 220.000VNĐ
Size: 5m,100 LED, AC 220V

Đèn LED Dây 5m 5050 12V

MS: KSMD-5050 12V
Giá: 105.000VNĐ
Size: 5m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 2835 Đôi 7 Màu

MS: KSMD-2835 GRB
Giá: 3.500.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 180 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 5050 Đổi 4 Màu

MS: KSMD-5050 GRB
Giá: 1.680.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 5050 Đôi 7 Màu

MS: KSMD-5050 GRB
Giá: 2.800.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 60 LED/ m

Đèn LED Dây 100m 5050

MS: KSMD-5050
Giá: 1.190.000VNĐ
Size: 100m/cuộn, 60 LED/ m
21

Đèn lồng nhựa mica

Đèn Lồng Ráp IQC 24cm

MS: IQC
Giá: 31.000VNĐ
Size: 24cm

Đèn Lồng Thả Nhựa Hội An

MS: Hoi an
Giá: 30.000VNĐ
Size: 30 x 40cm

Đèn Lồng Thả Nhựa Hội An

MS: Hoi an
Giá: 30.000VNĐ
Size: 30 x 40cm

Đèn Thả Nón Lá

MS: Nón lá
Giá: 35.000VNĐ
Size:

Đèn Lòng Thả Tam Giác

MS: Tam Giác
Giá: 28.000VNĐ
Size: 38cm

Đèn Thả Tú Cầu Hoa Mai 30cm

MS: KSNB-TCM30cm
Giá: 50.000VNĐ
Size: 30cm

Đèn Thả Tú Cầu Hoa Mai 22cm

MS: KSNB-TCM22cm
Giá: 38.000VNĐ
Size: 22cm

Đèn Thả Tú Cầu Hoa Đào 30cm

MS: KSNB-TCD30cm
Giá: 50.000VNĐ
Size: 30cm
22

Đèn lồng hội an

Tin tức nổi bật
Ưu diểm của việc sử dụng đèn quạt trần

Ưu diểm của việc sử dụng đèn quạt trần

Ưu diểm của việc sử dụng đèn quạt trần, đèn quạt, đèn quạt trần, đèn quạt
Đèn vách tường ngoài trời là gì?

Đèn vách tường ngoài trời là gì?

Đèn rọi tường là thiết bị điện chiếu sáng được sử dụng phổ biến cho nhiều không gian, công trình kiến trúc khác...
Đèn Trụ Cổng, Tính năng và quan điểm gia chủ

Đèn Trụ Cổng, Tính năng và quan điểm gia chủ

Để trang trí sân vườn, ban công, hành lang,…gia chủ có xu hướng lựa chọn đèn trụ cổng nhiều hơn. Vậy loại đèn này...
Phân Biệt Đèn LED Pha Và Led Spot Light

Phân Biệt Đèn LED Pha Và Led Spot Light

Đèn Pha LED( LED Flood light) và Đèn LED chiếu điểm ( LED spot light) là hai sản phẩm chuyên dùng trong chiếu sáng, nhưng khi nói...
Video - clips